ดับเบิ้ลความสุข X2 รับโค้ดส่วนลด Robinhood Delivery ทันที 50 บาท ตลอดเดือนเมษายนนี้

 

ดับเบิ้ลความสุข X2
เอาใจสายกิน เที่ยว รับสงกรานต์นี้!

 

ดาวน์โหลด SAWASDEE by AOT รับโค้ดส่วนลด Robinhood Delivery ทันที 50 บาท ตลอดเดือนเมษายนนี้ 

ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566

 

  • กำหนดยอดสั่งอาหารขั้นต่ำ(ไม่รวมค่าจัดส่ง) 50 บาท สำหรับการใช้โค้ดส่วนลด 50 บาทที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย

  • โค้ดส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

  • จำกัดการใช้ 1 โค้ด/รายการ

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • สำหรับใช้งานร้านค้า DD Merchants ที่ร่วมรายการเท่านั้น

  • สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย


* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัคร SAWASDEE by AOT และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างระยะเวลาแคมเปญ  รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ที่แอปพลิเคชัน Robinhood โดยต้องมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 50 บาท/รายการ (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
* ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566
* กำหนดยอดสั่งอาหารขั้นต่ำ(ไม่รวมค่าจัดส่ง) 50 บาท สำหรับการใช้โค้ดส่วนลด 50 บาทที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย
* โค้ดส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
* โปรดใช้โค้ดส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
* จำกัดการใช้ 1 โค้ด/รายการ
* จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
* ส่วนลดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถร่วมกับ ส่วนลด และ โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อื่น ๆ
* โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
* Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
* การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
* โค้ดส่วนลดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
* การให้บริการ Food Delivery Platform ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
* SAWASDEE by AOT และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ SAWASDEE by AOT และ Robinhood เป็นที่สุด
* หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
* หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้ SAWASDEE by AOT, การยืนยันตัวตน รวมถึงการได้รับโค้ดส่วนลดกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SKY ICT Thailand 02-029-7889 ทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn